Facebook Statistics

Verejná konzultácia: molekulárna charakterizácia a hodnotenie environmentálneho rizika GM hmyzu

30-01-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu stanoviska vedeckého Panelu EFSA pre GMO. Stanovisko je zamerané na hodnotenie adekvátnosti príručiek pre molekulárnu charakterizáciu a hodnotenie environmentálneho rizika GM hmyzu s použitým synteticky vytvorených génových posunov (gene drives).

Panel EFSA pre GMO vypracoval návrh vedeckého stanoviska k hodnoteniu existujúcich príručiek EFSA. Otáznou je ich primeranosť pre molekulárnu charakterizáciu a hodnotenie rizika geneticky modifikovaného hmyzu so syntetickými génovými posunmi, tzv. gene drives. Ide predovšetkým o hodnotenie z hľadiska ich potenciálneho vplyvu na životné prostredie ako aj na zdravie ľudí a zvierat. Návrh stanoviska vedeckého Panelu EFSA zahŕňa aj podrobný opis metodík pre súvisiace genetické úpravy hmyzu, ako aj vyjadrenie k ekológii a populačnej dynamike vrátane invazívnosti. Dokument uvádza tiež genetické a biologické stratégie kontroly GM hmyzu a zamýšľa sa nad možnými novými rizikami v súvislosti s niektorými zástupcami hmyzu, ktorí sú potenciálnymi prenášačmi chorôb a zároveň poľnohospodárskymi škodcami.

Prípadné pripomienky k dokumentu je potrebné  zaslať do 24. 04. 2020, a to prostredníctvom elektronického formulára.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood