Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: nanotechnológie a nové potraviny

31-07-2020

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu príručky o technických požiadavkách pre hodnotenie žiadostí o regulované potraviny a krmivá na zistenie prítomnosti malých častíc, vrátane nanočastíc

Príručka stanovuje požiadavky na informácie, ktoré by sa mali uvádzať v žiadostiach o autorizáciu v oblasti regulovaných potravín a krmív. Určuje tiež kritériá na posudzovanie prítomnosti frakcie malých častíc. Konkrétne požiadavky v navrhovanej príručke sa vzťahujú na častice, ktoré si vyžadujú osobitné hodnotenie nanomateriálu v konvenčných materiáloch, pričom nespĺňajú definíciu upraveného nanomateriálu stanovenú v nariadení o nových potravinách (EÚ) 2015/2283.

Pripomienky k navrhovanej príručke je možné zasielať do 09. 09. 2020, a to len prostedníctvom elektronického formulára