Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: Návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika

11-03-2022

EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika (Public consultation on the draft updated Scientific Committee Guidance on the use of benchmark dose approach in risk assessment).

Návrh vedeckého usmernenia nájdete na webovej stránke EFSA.

Pripomienky je možné zaslať do 11. apríla 2022. Pripomienky zasielajte online cez na webovú stránku EFSA.

Viac informácií o verejnej konzultácii (pravidlá verejnej konzultácie, spôsob zasielania pripomienok, atď.) nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood