Facebook Statistics

Verejná konzultácia: návrh vedeckého stanoviska o glykoalkaloidoch v potravinách a krmivách

06-03-2020

EFSA Panel pre kontaminanty v potravinovom reťazci (CONTAM) predkladá na verejnú konzultáciu návrh vedeckého stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o rizikách pre zdravie ľudí a zvierat v súvislosti s prítomnosťou glykoalkaloidov v  potravinách a krmivách, najmä v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov. Tento dokument predstavuje odhad akútnej expozície glykoalkaloidom zo stravy u ľudí a hodnotenie rizík pre zdravie ľudí súvisiacich s expozíciou zo stravy. Hodnotenie rizika nebolo možné vykonať pre žiadny z druhov hospodárskych zvierat.

Návrh vedeckého stanoviska EFSA o rizikách pre zdravie ľudí a zvierat v súvislosti s prítomnosťou glykoalkaloidov v  potravinách a krmivách, najmä v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov (Scientific opinion on the risks for animal and human health 1 related to the presence of glycoalkaloids in feed and food, 2 in particular in potatoes and potato-derived products) nájdete na webovej stránke EFSA.

Pripomienky je možné predložiť do 15. 04. 2020. Na zasielanie pripomienok použite elektronický formulár. Na odoslanie ďalších údajov na podporu vašich komentárov alebo súborov je k dispozícii funkcia nahrávania (pre maximálnu veľkosť súboru 1 MB). Môžete tiež kontaktovať funkčnú mailovú schránku konkrétnej jednotky: [email protected].

Viac informácií o verejnej konzultácii nájdete na webovej stránke EFSA


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood