Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia návrhu príručky pre podávanie žiadostí pre Novel Food

01-03-2016

Úrad EFSA spustil verejné pripomienkové konanie k návrhu príručky pre spracovanie a predloženie žiadostí na povolenie tzv. Novel Food.

Tento dokument si kladie za cieľ poskytnúť návod k predložení potrebných údajov na vykonanie hodnotenia bezpečnosti „nových potravín“. Pomáha žiadateľom pri podávaní žiadostí v štruktúrovanej podobe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood