Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre identifikáciu, špecifikáciu a podmienky použitia doplnkových látok

25-05-2017

Dokument (479.22 KB)

Vyhlásenie o ochrane súkromia (33.61 KB)

Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre identifikáciu, špecifikáciu a podmienky použitia doplnkových látok. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.

Termín na predloženie písomných pripomienok je 7.júl 2017.

Na predloženie pripomienok je nutné použiť elektronickú šablónu s referenciou na konkrétny riadok a stranu dokumentu. Pri zadávaní pripomienok je nutné brať do úvahy, že po 2 hodinách neaktivity, bude Vaša práca v šablóne ukončená a vložené pripomienky nebudú zaznamenané. Preto v prípade, že šablóna bude ponechaná v nečinnosti po nejakú dobu, je potrebné šablónu pred opätovným vkladaním komentáru opäť otvoriť cez odkaz. Ak by ste chceli predložiť doplnkové dáta, alebo odoslať súbory, ktoré podporia Vaše komentáre, pošlite e-mail na adresu: [email protected]

Upozorňujeme, že pripomienky nebudú vzaté do úvahy, ak:

  • budú podané po dátume uzávierky verejnej konzultácie;
  • nebudú uvedené v požadovanej forme a šablóne
  • nebudú súvisieť s obsahom dokumentu;
  • budú obsahovať sťažnosti proti inštitúciám, osobné obvinenia, irelevantné alebo urážlivé vyhlásenie alebo materiálu;
  • sa budú vzťahovať k aspektom politiky alebo riadenia rizika, ktoré sú mimo rámca činnosti EFSA.

EFSA bude posudzovať všetky pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré budú predložené v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Tieto pripomienky budú ďalej posúdené príslušnou pracovnou skupinou úradu EFSA a v prípade relevantnosti budú vzaté do úvahy.

Všetky prijaté pripomienky budú zverejnené. Pripomienky predložené jednotlivcami, ako fyzickými osobami, budú prezentované anonymne. Pripomienky predložené v mene organizácie, sa zobrazia pod názvom organizácie.

Vložiť pripomienky (termín: 7. júl 2017)

Podrobné informácie nájdete aj na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170524-0


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood