Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia príručky k zdravotným tvrdeniam

19-07-2016

Vážení experti,

radi by sme Vás informovali, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) začal Verejnú konzultáciu o Návrhu vedeckých  a technických usmernení na prípravu a predloženie žiadostí k zdravotným tvrdeniam. Verejná konzultácia ostane otvorená až do pondelka 12.09.2016.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EFSA na adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160718a

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood