Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania vo veci preskúmania rozhodnutia č. OÚ OOP č. OU-PO-OOP4-2017/002290 MAP z 18. 07. 2017, ktorým bol schválený návrh PSL pre LC Ostatné lesy na LHC Vysoké Tatry

06-02-2018

verejná vyhláška bola zverejnená od 6.2.2018 do 25.8.2019


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood