Facebook Statistics
Preskočiť na obsah... | Preskočiť na vyhľadávanie...

Podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad

29-05-2019

Prvého júna ožije Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici Víkendom otvorených parkov a záhrad. Od 9.00 do 15.00 hodiny na návštevníkov v hodinových intervaloch čakajú komentované prehliadky botanickej záhrady s odborníkmi, pripravené sú aj ukážky pikírovania rastlín. Najmenší sa môžu tešiť na spoznávanie tatranských živočíchov i tvorivé dielne.

Tešíme sa na Vás!

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood