Facebook Statistics
Značka Kvality

Víťazom 16. ročníka TOP AGRO je PD Pokrok v Ostrove

14-10-2011

Rimavská Sobota 14. októbra (TASR) - Hlavnú cenu absolútneho víťaza a Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za výsledky v roku 2010 v súťaži TOP AGRO si odnieslo Poľnohospodárske družstvo (PD) Pokrok v Ostrove pri Piešťanoch. Ako TASR informovala podpredsedníčka Klubu poľnohospodárskych novinárov Soňa Ludvighová, družstvo získalo cenu druhýkrát po sebe. V 16-ročnej histórii TOP AGRO sa stalo prvý raz, že poľnohospodárska firma obhájila absolútne prvenstvo. Tento podnik dosahuje stabilné hospodárske výsledky, najmä špičkovú úroveň pestovania a spracovania osivovej kukurice.

Najlepší slovenskí poľnohospodári a potravinári sa stretli v Dome kultúry v Rimavskej Sobote na vyhodnotení dvoch súťaží - 16. ročníka TOP AGRO Slovensko a 11. ročníka Najkrajší chotár na Slovensku. Sto najlepších firiem agrorezortu v súťaži TOP AGRO pravidelne vyhodnocuje Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe takzvanej ekonomickej bonity. "Tá špecifikuje výsledný integrovaný ukazovateľ na základe rentability celkového kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity práce z pridanej hodnoty," vysvetlila Ludvighová.

PD Ostrov sa umiestnilo na prvom mieste aj vo svojej kategórii - medzi družstvami hospodáriacimi v produkčných oblastiach. "Najviac bodov spomedzi družstiev hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach získalo Roľnícke družstvo v Petrovej Vsi. Víťazom medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v produkčných oblastiach je spoločnosť SEMA HŠ Sládkovičovo a firme AGR Lenartovce patrí prvenstvo medzi obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi v znevýhodnených oblastiach. Medzi súkromne hospodáriacimi roľníkmi sa najlepšie darilo Zdenkovi Černayovi zo Senca. Spomedzi podnikov služieb získala najviac bodov spoločnosť ORAGRO, Oravské Veselé," dodala podpredsedníčka Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Na slávnosti udeľovali členovia Klubu poľnohospodárskych novinárov aj ďalšie ocenenia. V súťaži Najkrajší chotár roka 2011 si cenu víťaza od Agentúry pre rozvoj vidieka odniesla tiež spoločnosť SEMA HŠ Sládkovičovo. "Okrem toho sme udelili aj špeciálne ceny. Cenu UniCredit Bank získalo PD Ostrov. Skokanom roka za najlepšie medziročné výsledky je PD Kalná nad Hronom, ktoré sa v rebríčku Top 100 posunulo v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom o 74 miest a v celkovom poradí skončilo na 2. mieste. Za podnikateľský čin roka bola ocenená spoločnosť PORS Oslany za zavádzanie progresívnych technológií, konkrétne dojacích automatov. Získala tak Cenu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, povedala Ludvighová. Mladým farmárom roka sa stal riaditeľ spoločnosti AGRORIS Rimavská Sobota 28-ročný Ladislav Sedmák mladší a farmárkou roka Anna Beníková, súkromne hospodáriaca roľníčka z Papradna. Otec a syn Ivan a Marián Gombárovci z Dvorov nad Žitavou získali za odovzdávanie skúseností z generácie na generáciu ocenenie Otcova roľa.

V súťaži Najkrajší chotár na Slovensku, ktorej garantom je Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre, zvíťazila spoločnosť SENA HŠ Sládkovičovo. "Ocenená bola aj jedna zo spoluorganizátorov podujatia. Cenu Slovenského syndikátu novinárov získala dlhoročná poľnohospodárska novinárka a editorka ročenky Top Agro Lora-Nedelčeva-Dobrucká," doplnila podpredsedníčka Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Organizátorom súťaže najlepších manažmentov TOP AGRO aj súťaže o Najkrajší chotár na Slovensku je Klub poľnohospodárskych novinárov pri Slovenskom syndikáte novinárov, spoluorganizátorom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood