Facebook Statistics
Značka Kvality

Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšenú ochranu fariem pred voľne žijúcimi vtákmi

12-10-2023

Zatiaľ čo sa situácia u hydiny v lete zmiernila, vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) naďalej postihoval morské vtáky v Európe, najmä pozdĺž pobrežia. So začiatkom jesennej migračnej sezóny by sa preto mala uprednostniť ochrana hydiny a iných hospodárskych zvierat pred voľne žijúcimi vtákmi. V chovoch kožušinových zvierat by sa mala zvýšiť biologická bezpečnosť.

Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) boli medzi 24. júnom a 1. septembrom 2023 hlásené ohniská HPAI u domácich (25) a voľne žijúcich (482) vtákov v 21 európskych krajinách.

ECDC dospelo k záveru, že riziko infekcie vírusom HPAI v Európe zostáva nízke pre bežnú populáciu a nízke až stredne závažné v prípade ľudí, ktorí sú v zamestnaní alebo inak vystavení infikovaným vtákom alebo cicavcom (divokým alebo domácim). Na ďalšie zníženie rizika infekcie odborníci odporúčajú vyhnúť sa expozícii uhynutým alebo chorým morským vtákom alebo cicavcom. 

Vylepšený „Bird Flu Radar“

„Bird Flu Radar“ úradu EFSA je k dispozícií každému vo vylepšenej verzii. Nové funkcie umožňujú používateľom skúmať týždenné predpovede pravdepodobnosti zavlečenia HPAI u voľne žijúcich vtákov. Používatelia sa môžu prihlásiť na odber týždenných upozornení prostredníctvom e-mailov pre svoje oblasti záujmu. „Bird Flu Radar“ je úzko integrovaný s nástrojom úradu EFSA na mapovanie migrácie, ktorý ukazuje pohyby a početnosť 50 druhov voľne žijúcich vtákov, najmä vodných vtákov, u ktorých bola hlásená vtáčia chrípka.

Links to science

Prehľad vtáčej chrípky od júna do septembra 2023

Viac informácií k novej tlačovej správe nájdete na webovej stránke úradu EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood