Facebook Statistics

Výberové konanie na pozíciu projektový manažér na Spoločnom technickom sekretariáte Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

19-06-2019

Podrobné úlohy, ako aj kritériá zamestnania, podmienky zamestnania a postup podávania žiadostí sú popísané na priloženom linku: https://sk.plsk.eu/domovska-stranka/-/asset_publisher/EKjUQjZglpI8/content/vyhlasenie-vyberoveho-konania-na-poziciu-project-officer?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fsk.plsk.eu%2Fdomovska-stranka%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_EKjUQjZglpI8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Termín na zasielanie prihlášok je do 2. júla 2019.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood