Facebook Statistics

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácia k III. výzve na 6.3 PRV SR 2014 – 2020

21-05-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie Základných parametrov III. výzvy na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014-2020, ktorá prebiehala v období od 26.04. do 07.05.2021, i s výsledným dokumentom v znení uvedeného vyhodnotenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood