Facebook Statistics

Vyjadrenie ministra Simona k odvolaniu p. Mičeka

30-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon reaguje na viaceré informácie týkajúce sa odvolania Ľubomíra Mičeka z funkcie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri FAO, ktoré sa v poslednom čase objavujú v slovenských médiách.

Minister Simon zdôrazňuje, že táto funkcia nepatrí p. Mičekovi ako osobe, ale Slovenskej republike.  Ak ministrovu nomináciu odobrí Ministerstvo zahraničných vecí SR, FAO nemá dôvod nového slovenského zástupcu neakceptovať.

Čo sa týka spájania odvolania p. Mičeka s rokovaniami o Tokajskom území, minister rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že p. Miček mohol akokoľvek ovplyvňovať veľkosť územia, ktoré podľa zmluvy pripadne Slovensku.

Minister Simon zároveň p. Mičeka vyzýva, aby vysvetlil, prečo sa podľa informácií MP, ŽPaRR SR v máji 2010  – teda dávno predtým, než bol z funkcie odvolaný ministrom Simonom – uchádzal o miesto v Európskej komisii, no napriek svojej domnelej odbornosti a vysokej kvalifikácii ako uchádzač neuspel už v prvom kole.

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].