Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyjadrenie ministra Simona k odvolaniu p. Mičeka

30-09-2010

Minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon reaguje na viaceré informácie týkajúce sa odvolania Ľubomíra Mičeka z funkcie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri FAO, ktoré sa v poslednom čase objavujú v slovenských médiách.

Minister Simon zdôrazňuje, že táto funkcia nepatrí p. Mičekovi ako osobe, ale Slovenskej republike.  Ak ministrovu nomináciu odobrí Ministerstvo zahraničných vecí SR, FAO nemá dôvod nového slovenského zástupcu neakceptovať.

Čo sa týka spájania odvolania p. Mičeka s rokovaniami o Tokajskom území, minister rozhodne nesúhlasí s tvrdením, že p. Miček mohol akokoľvek ovplyvňovať veľkosť územia, ktoré podľa zmluvy pripadne Slovensku.

Minister Simon zároveň p. Mičeka vyzýva, aby vysvetlil, prečo sa podľa informácií MP, ŽPaRR SR v máji 2010  – teda dávno predtým, než bol z funkcie odvolaný ministrom Simonom – uchádzal o miesto v Európskej komisii, no napriek svojej domnelej odbornosti a vysokej kvalifikácii ako uchádzač neuspel už v prvom kole.

Hovorkyňa MP, ŽPaRR Katarína Ďurica, tel. č. +421 910 819 772, [email protected].
Odbor komunikácie s médiami MP, ŽPaRR, tel.č. 02/59 266 270, [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood