Facebook Statistics
Značka Kvality

Vyjadrenie MPRV SR k argumentom ministra Jána Budaja o prikrmovaní 4t kukurice na Podpoľaní

22-06-2022

MPRV SR zasiela vyjadrenie a názornú fotodokumentáciu na ozrejmenie  opakovaných informácií zo strany MŽP SR a pána ministra Jána Budaja, že problémy na Podpoľaní s množstvom medveďov, ktoré sa približujú k ľudským sídlam spôsobujú vnadiská LESOV SR, na ktoré sa ročne vysypú 4t kukurice. Pre lepšiu predstavu, o aké množstvo kukurice ide, Vám posielame fotografie v prílohe. Na jedno vnadisko sa priemerne vysype 350g kukurice denne, čo ilustruje priložená fotografia. V žiadnom prípade neplatí argument, že uvedené množstvo kukurice spôsobilo premnoženie medveďa hnedého. Zdôrazňujeme, že 4 tony kukurice boli rozmiestnené na 28 vnadiskách Podpoľania, čo predstavuje plochu 21 tisíc ha.

Vnadiská sú využívané  s cieľom znížiť počty diviakov, keďže Slovensko tretí rok bojuje s africkým morom ošípaných, ktorý už zlikvidoval niekoľko chovov ošípaných a spôsobil miliónové škody chovateľom aj štátu. Nejde teda o prikrmovanie zveri, ako to prezentuje minister životného prostredia. Pre úplnosť uvádzame, že v tomto roku ešte nebola kukurica na vnadiská v oblasti Podpoľanie umiestnená. 


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood