Facebook Statistics
Značka Kvality

Výjazd ministra Simona – Prešov

24-03-2011

25. marca minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon v estrádnej sále Odborového domu kultúry, Námestie mieru 1 v Prešove otvorí v poradí tretie jarné pracovno-informačné stretnutie s farmármi  v slovenských regiónoch. Okrem  ministra Simona sa stretnutia zúčastnia generálni riaditelia sekcií MPRV SR a vedúci predstavitelia Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Hlavnými témami stretnutia budú:

  • Dotačná politika pre rok 2011 (očakávaná výška podpôr pre jednotlivé oblasti)
  • Termíny predkladania žiadostí
  • Povinnosti žiadateľov vyplývajúce zo zmeny legislatívy
  • Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 2014-2020
  • Systém predaja konečnému spotrebiteľovi
  • Diskusia

Oficiálny program stretnutia:

8:30-9:00        Registrácia účastníkov a akreditácia médií
9:00-9:15        Úvodný prejav ministra Zsolta Simona  
9:15-10:15      Prezentácia príspevkov: Dotačná politika, výška podpôr, legislatívne zmeny
10:15-10:30    Panelová diskusia
10:30-11:00    Prestávka
11:00-12:15    Prezentácia príspevkov: Reforma SPP, Predaj konečnému spotrebiteľovi
12:15-12:30    Panelová diskusia
12:30              Záver

Poznámka: krátke rozhovory pre médiá minister Simon poskytne po skončení oficiálnej časti podujatia.