Facebook Statistics
Značka Kvality

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 931/2011

20-09-2011

Dňa 19.9.2011 vo Vestníku EÚ bolo vydané VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 931/2011 o požiadavkách na vysledovateľnosť stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v súvislosti s potravinami živočíšneho pôvodu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)