Facebook Statistics

Výsledkom stretnutia ministrov pôdohospodárstva krajín V4 + 2 je Bratislavská deklarácia

14-11-2010

Ministri a štátni tajomníci členských krajín V4 – Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka - spolu so zástupcami Bulharska a Rumunska v utorok 9. novembra 2010 svojimi podpismi pod Bratislavskú deklaráciu stvrdili snahu o prehlbovanie ďalšej spolupráce v otázkach Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci Európskej únie.

Dokument  je výsledkom dvojdňových rokovaní na témy Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 Ochrana poľnohospodárskej pôdy, ktoré prebehli 8. a 9. novembra v Bratislave. Zástupcovia delegácií sa zhodli na potrebe skutočnej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá musí byť jednoduchá, spravodlivá, trhovo orientovaná, obrániteľná a udržateľná. Cieľom SPP je opustiť vnímanie poľnohospodárskej politiky cez historické kritériá a založiť nové, objektívne kritériá na podporu národných skupín v rámci SPP.

Udržanie dvojpilierového modelu má podporiť víziu SPP ako nielen spoločnej, ale hlavne jedinej európskej poľnohospodárskej politiky, bez možnosti ďalšej podpory prvého piliera, ktorý je financovaný zo štátnych rozpočtov.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon podčiarkol túto víziu a dodal, že SPP musí fungovať bez možnosti doplatkov v prvom pilieri a v limitovanom objeme v ostatných pilieroch.

Dnešná dohoda si taktiež kladie za cieľ predĺženie možnosti systému jednotnej platby na plochu a vytvorenie podmienok, ktoré by zohľadňovali špecifické problémy a rozdiely každého regiónu. Deklarácia výrazne prehodnocuje a zjednodušuje systém krížovej kontroly s dôrazom na ochranu životného prostredia a modernizuje nástroje trhového manažmentu, zaručuje nepretržitú kontrolu poľnohospodárskych produktov, vstupujúcich na trh EÚ, s dôrazom na kvalitu importovaných potravín z krajín tretieho sveta.

Minister Simon pripomenul, že účastnícke krajiny sa dohodli na dôležitosti ochrany poľnohospodárskej pôdy a spoločnom záujme zachovať pôdu pre domácich farmárov a chrániť ju pred špekulatívnymi zahraničnými nákupmi. Podľa ministra Simona je potrebné zharmonizovať legislatívne zázemie, ktoré by platilo pre všetky susedské štáty V4 a tým zabrániť spomínaným špekuláciám s pôdou.

Delegácie rokovanie ukončili spoločným fototermínom a slávnostným obedom podávaným ministrom Simonom.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood