Facebook Statistics

Podujatia

Výstava genetických zdrojov rastlín

12-07-2019

NPPC si Vás dovoľuje pozvať na „Výstavu genetických zdrojov rastlín – marhule, broskyne, liečivé rastliny a strukoviny“, ktorá sa uskustoční 25. júla 2019 v areáli NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Súčasťou výstavy bude aj degustácia ovocia a bylinkových čajov, ako aj poradenstvo v oblasti pestovania týchto plodín.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac sa dozviete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood