Facebook Statistics
Značka Kvality

Vývoj priemerných indexov HICP potravín celkom podľa klasifikácie COICOP v krajinách EÚ 28 za január až júl 2016

22-08-2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)