Facebook Statistics
Značka Kvality

Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín v EU 28 za január až august 2015

23-09-2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)