Facebook Statistics
Značka Kvality

Vývoj priemerných mesačných harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (HICP) vybraných skupín potravín za január až september 2015

19-10-2015

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)