Facebook Statistics

Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku

28-06-2016

Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 28. 6. 2016 zverejnená pravidelná mesačná informácia "Vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za obdobie január až máj 2016" , "Medziročné porovnanie vývoja priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku v mesiaci máj rokov 2014 – 2016".


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood