Facebook Statistics

Výzva na grant – analýza dát z WGS zoonotických mikroorganizmov

17-08-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve úradu EFSA na grant zameraný na identifikáciu organizácií, ktorým môže úrad EFSA zadať úlohy týkajúce sa „bioinformatickej podpory pri analýze dát zo sekvenácie genómu (WGS) zoonotických mikroorganizmov“.

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 2. 10. 2017.

V posledných rokoch úrad EFSA vyzdvihol význam používania analýz celých genómových sekvencií (WGS) pre oblasť bezpečnosti potravín. V tejto súvislosti úrad EFSA podporil, inicioval a podieľal sa na viacerých aktivitách, ktoré zahŕňali využívanie WGS, a to pomocou obstarávania, tematických grantov na tému WGS, vykonávania referenčného testovania na podporu Súhrnnej správy EÚ o mikrobiálnej rezistencii zoonotických a komenzálnych baktérií, či hodnotenia náhlych epidémií, atď.

Hlavný cieľ výzvy:
Cieľom tejto výzvy je nájsť organizáciu, ktorá by bola schopná vykonávať podporné činnosti pre úlohy oddelenia BIOCONTAM úradu EFSA.

Hlavným cieľom je poskytnúť bioinformatickú podporu na vybudovanie kapacity na WGS analýzu zoonotických baktérií / mikroorganizmov spôsobujúcich alimentárne nákazy, úradu EFSA.

Popis výzvy a všetky ostatné informácie nájdete na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170811

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)