Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na poskytnutie údajov v rámci hodnotenia expozície enzýmov v potravinách – 21. výzva

19-04-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu na získanie informácií pre hodnotenie expozície enzýmov v potravinách.

Predmetom výzvy sú náhrady kávy a ich spracovanie. Sú to výrobky, ktoré pripomínajú chuť kávy a sú vyrobené zo suroviny bohatej na polysacharidy, najmä z koreňov čakanky obyčajnej, raže, jačmeňa atď.

EFSA žiada vo výzve spätnú väzbu k informáciám uvedených v súbore Excel, týkajúcich sa kategórií FoodEx (stĺpec B) a súvisiacich technických faktorov výroby mliečnych analógov (stĺpce D-E).

Inštrukcie pre zasielanie dát vo vhodnom formáte sú zverejnené na odkaze Instruction for completing the attached MS Excel ® file

Dáta by mali byť zaslané priamo úradu EFSA, na emailovú adresu: [email protected].

Táto e-mailová schránka predstavuje kontaktný bod pre prípad akejkoľvek potreby technickej podpory/usmernenia, ktorý možno využiť pri zasielaní dát.

Termín na zasielanie dát: do 11.06.2022

Všetky dostupné informácie nájdete na webovej stránke úradu EFSA pod nasledujúcim odkazom: https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-21st-call


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood