Facebook Statistics

Výzva na tender – aktualizácia modelov PERSAM

12-02-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypísal výzvu na tender (OC/EFSA/PRAS/2018/01) zameraného na aktualizáciu softvérových modelov PERSAM určených na predpovedanie environmentálnych koncentrácií prípravkov na ochranu rastlín v pôde a rastlinách.

Termín na zasielanie ponúk je do: 21.3.2018 do 14:30

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3235


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood