Facebook Statistics

Výzva na Tender „Konzultačné služby týkajúce sa preverovania jednotlivých Do I”

05-02-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhlásil výzvu na odbornú spoluprácu pri implementácii pravidiel Deklarácie záujmu.

Uzávierka: 16.2.2018
Rozpočet: 30 000,- €
Predpokladaný termín začatia: Február 2018

Cieľom tejto výzvy je poskytovanie poradenských služieb právneho a organizačného charakteru zameraných na vypracovanie správ prípadne štúdii analyzujúcich všetky relevantné aspekty týkajúcich sa sprístupnenia deklarácií záujmu DoI predložených členmi vedeckého výboru, vedeckých pracovných skupín a pracovných skupín úradu EFSA.

Kontaktný e-mail: [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood