Facebook Statistics

Výzva na tender – Odborná príprava v oblasti zberu, hodnotenia a syntézy dôkazov pre VHR

12-02-2018

Dňa 10.2.2018 bola v Oficiálnom vestníku EK zverejnená výzva úradu EFSA na tender (OC/EFSA/AMU/2018/01), zameraného na odbornú prípravu v oblasti zberu, hodnotenia a syntézy dôkazov pre vedecké hodnotenie rizika úradu EFSA. Cieľom tejto výzvy je podporiť EFSA vybudovať interné kapacity na zber, hodnotenie a syntetizáciu dôkazov pochádzajúcich z literárnych zdrojov v súvislosti s vedeckým hodnotením bezpečnosti potravín a krmív. Úrad má v úmysle vybrať zmluvného dodávateľa, aby v súvislosti s vedeckým hodnotením bezpečnosti potravín a krmív poskytol sériu špecializovaných vzdelávacích kurzov na zber, posudzovanie a syntetizovanie dôkazov pochádzajúcich z literatúry.

Termín na zasielanie ponúk je do: 30.4.2018 do 14:30

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3243

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood