Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na tender „Poskytovanie bankových služieb úradu EFSA“

08-03-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na tender na poskytovanie bankových služieb (OC/EFSA/FIN/2017/01). S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva priamym zadaním na dobu 48 mesiacov. Bližšie špecifikácie sú dostupné v prílohách.

Konaktný e-mail: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Termín na zapojenie sa do výzvy: 26.4.2017 do 14:30 C.E.T.

Výzva na tender ako aj požiadavky na záujemcov sú dostupné na webovom sídle EFSA, resp. Na webovom sídle EK venovanom tendrom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2246

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)