Facebook Statistics

Výzva na Tender „Tréningové kurzy v oblasti environmentálneho hodnotenia rizika”

16-02-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhlásil výzvu na podporu EFSA pri implementácií nových a súčasných príručiek environmentálneho hodnotenia rizika prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích kurzov.

Uzávierka: 28.2.2018

Rozpočet: 50 000,- €

Predpokladaný termín začatia: Marec 2018

Cieľom tejto výzvy je spolupráca s EFSA pri organizovaní špecializovaných kurzoch odbornej prípravy za účelom poskytnutia potrebných znalostí na vykonávanie a uplatňovanie rôznych príručiek vypracovaných vedeckým výborom EFSA v oblasti environmentálneho hodnotenia rizika (ERA), ako aj na prehĺbenie poznatkov o určitých aspektoch ERA.

Link na web EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180214

Kontaktný e-mail: [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood