Facebook Statistics

Výzva na tender – zlepšenie zberu dát o nákazách zvierat (SIGMA)

12-02-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypísal výzvu na tender (OC/EFSA/ALPHA/2018/01) zameraného na technickú pomoc pre zlepšenie a automatizáciu zberu dát a reportovanie v súvislosti s nákazami zvierat a ich surveillance (SIGMA).

Cieľom tejto výzvy je zabezpečiť technickú pomoc EFSA a členským štátom v súvislosti s ad-hoc zbermi pri nákazách a surveillance ochorení zvierat (africký mor ošípaných, vtáčia chrípka, nodulárna dermatitída) a hospodárskych zvierat (ošípané, hydina, dobytok). Zoznam ochorení a typov zvierat sa v priebehu trvania kontraktu môže meniť, v závislosti od mandátov, ktoré obdrží EFSA.

Termín na zasielanie ponúk je do: 2.3.2018 do 14:30

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu//cft/cft-display.html?cftId=3204

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood