Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva úradu EFSA na predkladanie ponúk na „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch bola znovu vyhlásená

22-04-2022

Výzva na predkladanie ponúk na tému „Metodická podpora vykonávania literárnych prehľadov  v rámci vedeckých hodnotení založených na dôkazoch" ("Methodological Support for the Performance of Literature Reviews within Evidence-based Scientific Assessments") bola znovu vyhlásená.

Túto výzvu na predkladanie ponúk vyhlasuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a jej cieľom je poskytnúť úradu EFSA cez rámcové zmluvy poskytovanie vedeckých služieb metodickej podpory pre preskúmanie literatúry pre vedecké hodnotenia založené na dôkazoch. Takáto podpora môže byť požadovaná na vykonanie a/alebo posúdenie úplných alebo častí systematických prehľadov , ako aj prehľadov typu scoping and narrative literature reviews. Upozorňujeme, že výzva je otvorená do 30. mája 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok k tejto výzve kontaktujte EFSAprocurementtì@efsa.europa.eu.