Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020

11-07-2019

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie "Výzva na predkladanie žiadosti na podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 – 2020 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh".

Stretnutie sa uskutoční  16. júla 2019, v čase od 9:00 h v Dolnom Kubíne,  City Hotel Park.

Viac sa dozviete v priloženej pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)