Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA funding opportunities for third parties - registrácia otvorená​

03-11-2021

EFSA webinár „EFSA funding opportunities for third parties“ sa uskutoční online 16. novembra 2021, 14:30 – 16:00 hod. (SEČ)

Background

Uplatňovanie nariadenia o transparentnosti zaviedlo nové služby, procesy a ustanovenia, ktoré vyvolali nové potreby outsourcingu.

EFSA chce získať prístup k širšej externej podpore a hľadá partnerov, ktorí môžu prispieť k jeho hlavným obchodným a rozvojovým aktivitám.

EFSA organizuje webový seminár s cieľom zvýšiť povedomie o možnostiach financovania pre tretie strany. Prednášajúci predstavia technické/vedecké oblasti záujmu EFSA a vysvetlia nástroje outsourcingu.

Online podujatie je zamerané na externých poskytovateľov v oblasti technologických vied, auditu, toxikológie, life science. Je otvorený pre verejnosť.

Účastníci budú môcť klásť otázky počas vyhradenej relácie otázok a odpovedí.

EFSA zverejní záznam z tohto webinára na svojej webovej stránke.

Návrh programu nájdete na webovej stránke EFSA.

Zaregistrovať sa môžete do 15. novembra 2021 – 10:00 hod. (SEČ).

Online registračný formulár sa nachádza na webovej stránke EFSA. Účasť je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Technické požiadavky a pomoc

Vyhlásenie a poznámka o ochrane údajov

Akékoľvek otázky adresujte na [email protected]

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood