Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021

EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Background

Implementácia nariadenia o transparentnosti zaviedla nové služby, procesy a ustanovenia, ktoré výrazne ovplyvnili životný cyklus a postup obnovy žiadostí.

Aby bolo možné lepšie odpovedať na opakujúce sa otázky žiadateľov v oblasti materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, EFSA organizuje špeciálny verejný webinár, ktorý vysvetľuje konkrétne kroky postupu podávania žiadostí. Súčasťou podujatia bude živá ukážka podania žiadosti.

Webinár sa uzavrie interaktívnou sekciou otázok a odpovedí.

EFSA zverejní záznam z tohto webinára na svojej webovej stránke.

Návrh programu nájdete na webovej stránke EFSA.

Zaregistrovať sa môžete do 24. novembra 2021 – 10:00 hod. (SEČ).

Online registračný formulár sa nachádza na webovej stránke EFSAÚčasť je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Akékoľvek otázky adresujte na [email protected]. ​


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood