Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA o materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami- registrácia otvorená​

08-11-2021

EFSA webinár „Webinar on food contact materials" sa uskutoční online 25. novembra 2021, 11:00 – 12:30 hod. (SEČ).

Background

Implementácia nariadenia o transparentnosti zaviedla nové služby, procesy a ustanovenia, ktoré výrazne ovplyvnili životný cyklus a postup obnovy žiadostí.

Aby bolo možné lepšie odpovedať na opakujúce sa otázky žiadateľov v oblasti materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami, EFSA organizuje špeciálny verejný webinár, ktorý vysvetľuje konkrétne kroky postupu podávania žiadostí. Súčasťou podujatia bude živá ukážka podania žiadosti.

Webinár sa uzavrie interaktívnou sekciou otázok a odpovedí.

EFSA zverejní záznam z tohto webinára na svojej webovej stránke.

Návrh programu nájdete na webovej stránke EFSA.

Zaregistrovať sa môžete do 24. novembra 2021 – 10:00 hod. (SEČ).

Online registračný formulár sa nachádza na webovej stránke EFSAÚčasť je bezplatná, ale registrácia je povinná.

Akékoľvek otázky adresujte na [email protected]. ​