Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár EFSA: Používanie OPEX kalkulátora nedietárnej expozície prípravkom na ochranu rastlín

01-02-2022

EFSA aktualizoval návody na hodnotenie expozície v procese hodnotenia rizík prípravkov na ochranu rastlín (OPEX Guidance https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7032 ) pre prevádzkovateľov, pracovníkov, rezidentov a okoloidúcich. Súvisiaci kalkulátor bol revidovaný a bol vyvinutý užívateľsky prívetivý on-line nástroj (OPEX Calculator) založený na aktualizovanej metodike popísanej vo vodítkach.

Odkaz na OPEX kalkulátor a súvisiaci návod sú uvedené v prílohe E vodítok.

EFSA teraz organizuje webinár, ktorého účelom je oboznámiť účastníkov s tým, ako OPEX kalkulátor používať.

Účastníci sa vyzývajú, aby prostredníctvom registračného formulára zasielali svoje otázky a komentáre. Otázky tiež môžu byť položené v priebehu webinára prostredníctvom chatovacieho nástroja. Tieto otázky budú zodpovedané v max. možnej miere okamžite. Otázky zaslané pred webinárom budú zodpovedané v priebehu Q&A sekcie webinára.

Prezentácia bude spolu so záznamom publikovaná na webe EFSA po skončení webinára. Nahrávka bude dostupná na webe EFSA a v YouTube kanáli EFSA.

Program webinára a priamy odkaz na registračný formulár nájdete: https://bezpecnostpotravin.cz/webinar-efsa-pouzivani-opex-kalkulatoru-nedietarni-expozice-pripravkum-na-ochranu-rostlin.aspx