Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)

03-06-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, ktorý bude zameraný na aktualizovanú príručku EFSA k predkladaniu dokumentácie o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Potravinárske enzýmypovolené na umiestnenie na trh EÚ v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. Na podporu rozhodnutia o povolení EFSA hodnotí bezpečnosť potravinárskych enzýmov za predpokladaných podmienok použitia. V roku 2009 zverejnila EFSA príručku, ktorá má žiadateľom pomôcť pri príprave dokumentácie k autorizácii potravinárskych enzýmov.

EFSA aktualizuje príručku začlenením najnovšieho vedeckého vývoja a „best practices" do metodiky hodnotenia rizika. Dokument obsahuje nový model FEIM na odhad expozície potravinárskym enzýmom v strave na základe údajov o európskej spotrebe.

Návrh príručky bol predložený na verejnú konzultáciu od 8. 3. do 9. 5. 2021 a tento webinár nadväzuje na konzultáciu.

Cieľom webinára je:

  • vyriešiť prípadné pochybnosti, ktoré môžu mať žiadatelia o prístupe, ktorý zaujal EFSA Vedecký panel CEP pri hodnotení rizika potravinárskych enzýmov
  • objasniť súbor údajov, ktorý EFSA vyžaduje na vykonanie hodnotenia
  • objasniť procedurálne aspekty predkladania dokumentácie

Stretnutie bude interaktívnym online podujatím. EFSA vysvetlí vyššie načrtnuté aspekty a otázkami a komentármi sa bude zaoberať v 2 sekciách.

V registračnom online formulári môžete vyplniť otázky a komentáre k problematike webinára. Počas online podujatia budete môcť zadávať otázky prostredníctvom chat-boxu na online platforme. Všetky otázky (prijaté pred podujatím, aj zhromaždené v chat-boxe) budú zodpovedané počas webinára.

Prezentácie budú po podujatí zverejnené na webovej stránke EFSA.

Bezplatný webinár sa uskutoční 21.-22.júna 2021 od 14.00 do 18.00 hod. (SEČ).

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA. Otázky adresujte na [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood