Facebook Statistics
Značka Kvality

Webinár k príručke na hodnotenie bezpečnosti prídavných látok do krmív pre cieľové zvieratá

17-05-2018

Úrad EFSA bude dňa 15.06.2018 (10.00.) organizovať webinár, v rámci ktorého bude prezentovať nové informácie týkajúce sa usmernenia k hodnoteniu bezpečnosti prídavných látok do krmív pre cieľové druhy zvierat. Zameriavať sa bude na nové prístupy na poskytnutie dôkazov o bezpečnosti prídavných látok a na poskytnutie niektorých užitočných tipov pri príprave podania žiadostí

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180615


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood