Facebook Statistics
Značka Kvality

Workshop „In vitro porovnávacie metabolické štúdie na účely hodnotenia rizika pesticídov¨

25-09-2018

Workshop „In vitro porovnávacie metabolické štúdie na účely hodnotenia rizika pesticídov" je organizovaný Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a uskutoční sa 15. - 16. 11. 2018  v Parme.

Workshop je určený pre všetky zainteresované strany, podieľajúce sa na peer-review hodnotenia rizika pesticídov a tiež pre expertov z oblasti in vitro metabolických štúdií.

Nariadenie komisie (EÚ) č. 283/2013 o pesticídoch stanovilo, že porovnávacie in vitro štúdie metabolizmu sa musia uskutočniť na zvieratách a tiež na mikrozómoch či intaktných bunkových systémoch získaných od ľudí. Cieľom je určiť relevantnosť toxikologických údajov získaných zo zvierat a vymedziť ďalšiu stratégiu testovania.

Tieto štúdie sú základom pre identifikáciu ľudských metabolitov. Metabolické štúdie navyše zohrávajú významnú úlohu pri porozumení endokrinologicky spôsobenému mechanizmu toxicity a významu údajov získaných zo zvierat pre ľudí.

Experti sa na workshope budú venovať:

  • definovaniu minimálneho množstva údajov pre štúdie
  • definovaniu informácií, ktoré by mali byť zahrnuté do protokolov štúdií
  • diskusii o prvkoch, ktoré je potrebné brať pri interpretácii výsledkov štúdií do úvahy
  • diskusii o použití údajov pri prístupe založenom na dôkazoch

Výstup z workshopu bude použitý na tvorbu príručky EFSA pre danú problematiku.

Registrovať sa je potrebné do 22. 10. 2018 prostredníctvom elektronického formulára.

Program workshopu a detailné informácie nájdete na webovej stránke EFSA.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: [email protected].


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood