Facebook Statistics
Značka Kvality

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Matej Hudec, Ing.
riaditeľ odboru
Telefón: 59266-298

Simona Hlinková, Mgr.
asistentka
Telefón: 59266-293

Karolína Bednárová, Ing.
Telefón: 59266-276

Nina Chebeňová, Ing.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Telefón: 59266-285

Terézia Kramolišová, Mgr.
Telefón: 59266-286

Daniela Kucháreková, Mgr.
Telefón: 59266-281

Danka Pindiaková, Mgr.
Telefón: 59266-222

Alexandra Sýkorová, Ing.
Telefón: 59266-290

Diana Štrelingerová, PhDr.
Telefón: 59266-277

Branislav Ženčuch, Ing.
Telefón: 59266-284