Facebook Statistics

060 Odbor zahraničnej koordinácie

Boris Zemko, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 209/C,2.p.
Telefón: 59266-292

Eva Heptner, Mgr.
asistentka riaditeľa odboru
Miestnosť: 210/C, 2.p.
Telefón: 59266-293

Lukáš Baďo, Mgr.
Miestnosť: 211/C,2.p.
Telefón: 59266-288

Karolína Bednárová, Ing.
Miestnosť: 223/C,2.p.
Telefón: 59266-276

Andreas Fabián
Miestnosť: 218, 2.p.
Telefón: 59266-281

Lýdia Fegyveresová, Ing.
Miestnosť: 206/C,2.p.
Telefón: 59266-290

Matej Hudec, Ing.
Miestnosť: 213/C,2.p.
Telefón: 59266-298

Nina Chebeňová, Ing.
Miestnosť: 219/C,2.p.
Telefón: 59266-280

Karin Chrvalová, Ing.
Miestnosť: 212/C, 2.p.
Telefón: 59266-285

Romana Jiránková, Mgr.
Miestnosť: 211,2.p.
Telefón: 59266-287

Veronika Končeková, Ing.
Miestnosť: 6/C, prízemie
Telefón: 59266-108

Ľubica Puchá, Mgr.
Miestnosť: 205/C,2.p.
Telefón: 59266-584
Fax: 52963-871

Diana Štrelingerová, Mgr.
Miestnosť: 222/C,2.p.
Telefón: 59266-277Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood