Facebook Statistics
Značka Kvality

Zašlite abstrakt na ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

14-06-2021

Vedecký výbor konferencie s potešením vyhlasuje výzvu na predloženie abstraktov (pre digitálne postery) na konferenciu ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022, ktorá sa bude konať v Bruseli (a prostredníctvom online prenosu) od 21. do 24. júna 2022.

V duchu inovácií, spolupráce a partnerstva je konferencia ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022 skvelou príležitosťou na prezentáciu Vašej práce, pretože na nej sa stretnú vedci a odborníci z rôznych oblastí a odborných znalostí z celého sveta.

Zaslanie abstraktu je jednoduché. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tom, ako sa zúčastniť.

Dôležité dátumy

Uzávierka predloženia abstraktov: 15. september 2021

Oznámenie o výsledku preskúmania: polovica novembra 2021

Termín pre akceptovaných prezentujúcich na predloženie videa spolu s krátkym popisom pre video súťaž Instagram (voliteľné): polovica januára 2022

Video súťaž na Instagrame (voliteľné): február 2022

Termín na predloženie akceptovaných digitálnych posterov: marec 2022

Skladby a tematické sekcie

Abstrakty by mali byť predložené v rámci jednej z nasledujúcich sekcií konferencie. Podrobnejší popis tematických sekcií nájdete na webovej stránke ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022.

Tematické sekcie:

 • ONE society
 • engaging and communicating with others
 • Engaging within an evolving food safety ecosystem: opportunities and challenges
 • Making a difference: bridging research to policy
 • Putting science in context: the future of social sciences in risk analysis
 • Turning open science into practice: a showcase on causality
 • ONE life
 • better protecting human health
 • The challenge of human nutrition on an exhausted planet: securing sustainable and healthy diets for all
 • Safety assessment development needs for innovative food/feed products and technologies
 • Infectious diseases, from emergence to pandemics: improving understanding and preparedness
 • Antimicrobial resistance in food producing environments
 • ONE planet
 • Better protecting plant, animal and environmental health        
 • Towards a framework for sustainability assessments
 • Towards a systems-based approach for the environmental risk assessment of pesticides
 • Protecting plants in the age of globalisation
 • Animal welfare and the search for sustainability
 • MANY ways
 • Making sense of data
 • Augmenting human minds: artificial intelligence and big data in risk assessment
 • Combined exposure to multiple chemicals
 • Non-animal methodologies in risk assessment
 • Endocrine disruptors: present challenges and future directions
 • Microbiomes, chemicals and host health: an unresolved triad

Upozorňujeme, že Vedecký výbor konferencie môže prideliť prijaté abstrakty na iné tematické zasadnutie, ako si zvolil autor.

Formát prezentácie

Zaslané abstrakty sa budú považovať za prezentáciu vo forme digitálnych posterov, ktoré sa zobrazia v online galérii a aj na mieste.

Požiadavky na predloženie abstraktov

Abstrakty sa zasielajú v angličtine prostredníctvom online formuláraKaždý uchádzač môže ako hlavný autor predložiť iba jeden abstrakt. Neúplné alebo oneskorené príspevky, ako aj abstrakty odoslané inými spôsobmi, sa nebudú brať do úvahy.

Všetky príspevky musia byť štruktúrované do nasledujúcich polí:

Téma

Názov (maximálne 200 znakov)

Spoluautori: priezvisko a meno, organizácia (maximálne 500 znakov)

Pozn.: osoba, ktorá predloží abstrakt, sa považuje za hlavného autora

Abstrakt: úvod (maximálne 1 200 znakov)

Abstrakt: metodika (maximálne 1 200 znakov)

Abstrakt: výsledky (maximálne 1 200 znakov)

Abstrakt: diskusia (maximálne 1 200 znakov)

Video súťaž

Hlavní autori prijatých abstraktov dostanú tiež príležitosť predstaviť svoj digitálny poster v rámci online video súťaže, ktorá bude prebiehať na Instagrame vo februári 2022. Prihlásené videá budú spolu s krátkym popisom zverejnené na Instagramovom účte EFSA. Predkladatelia troch najobľúbenejších videí budú pozvaní, aby počas konferencie predniesli príspevok naživo v Bruseli. Viac podrobností o súťaži, vrátane pokynov o formáte a dĺžke videí, bude poskytnutých hlavným autorom prijatých abstraktov po oznámení prijatia.

Úhrada

Víťazi video súťaže budú pozvaní, aby počas konferencie predniesli predniesli príspevok naživo a majú nárok na preplatenie cestovných a ubytovacích nákladov zo strany EFSA, ktoré budú kryté v súlade s pravidlami pre preplácanie EFSA.

Ďalšie informácie o nárokoch na úhradu budú hlavným autorom prijatých abstraktov poskytnuté v pozývacom liste.

Ak máte ťažkosti s odoslaním abstraktu prostredníctvom online formulára alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa požiadaviek alebo postupu, kontaktujte Vedecký výbor konferencie na [email protected].

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood