Facebook Statistics
Značka Kvality

Zástrelné 2023

12-04-2023

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných (ďalej len „AMO“) a ochrániť farmové chovy ošípaných, obnovuje možnosť požiadať o finančnú podporu za ulovenie diviačej zveri (zástrelné) vo vybraných okresoch Slovenska. Cieľom podpory je motivovať poľovníkov k intenzívnemu lovu diviačej zveri bez rozdielu veku a pohlavia a zníženiu denzity tejto zveri.

O Zástrelné môže požiadať užívateľ poľovného revíru, ktorého prevažná časť sa nachádza v okrese uvedenom v prílohe č. 1 a 2, resp., ktorý spadá do územnej pôsobnosti okresného úradu v takto vymedzenom okrese:

  1. vo výške 100 € za každého uloveného diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia), alebo
  2. vo výške 70 € za každého diviaka (bez rozdielu veku a pohlavia) uloveného v poľovnom revíri zaradenom do reštrikčného pásma II. alebo III., ktorý bol odstránený v spracovateľskom zariadení (kafilérii).

Na evidovanie ulovených diviakov a požiadanie o zástrelné slúži Aplikácia Zástrelné, ktorá sa nachádza tu https://statistika1.land.gov.sk/zastrelne/login

Pred ďalším používaním aplikácie je potrebné prečítať si nový metodický pokyn pre vyplnenie online formulárov aplikácie Zástrelné a riadiť sa ním.

Viac informácií sa nachádza v prílohách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood