Facebook Statistics
Značka Kvality

Záverečná správa z jednoročného projektu pre hodnotenie rizika pre organizácie podľa čl. 36 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 “Hodnotenie rizika pre Toxoplasma gondii v potravinovom reťazci"

05-08-2021

Toxoplasma

Záverečná správa z jednoročného projektu pre hodnotenie rizika pre organizácie podľa čl. 36 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 “Hodnotenie rizika pre Toxoplasma gondii v potravinovom reťazci" z dňa 4. februára 2021 je k dispozícii na tomto linku.