Facebook Statistics
Značka Kvality

Záverečná správa z jednoročného projektu pre hodnotenie rizika pre organizácie podľa čl. 36 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 „Prevalencia a štúdium génov rezistencie a virulentného faktora izolátov MRSA získaných z mäsa odobratého z obchodnej siete“

05-08-2021

MRSA

Záverečná správa z jednoročného projektu pre hodnotenie rizika pre organizácie podľa čl. 36 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Prevalencia a štúdium génov rezistencie a virulentného faktora izolátov MRSA získaných z mäsa odobratého z obchodnej siete“ zo dňa 8. februára 2021 je k dispozícii na tomto linku.