Facebook Statistics

Ždanianský jarmok

21-08-2019

Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj  a starosta obce s poslancami Obecného zastupiteľstva v Ždani Vás srdečne pozývajú na 21. Ždanianský jarmok dňa 31. augusta 2019 na Amfiteátri v centre obce.

Návštevníkov čaká zaujímavý program - ocenenie miestnych osobností kultúrneho a spoločenského života, prezentácia tradičných remesiel, výstavné a predajné stánky, záhradkárske poradenstvo, vystúpenia folklórnych tanečných a speváckych súborov z regiónu, tombola a rôzne atrakcie pre deti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood