Facebook Statistics
Značka Kvality

Zelená kniha

25-11-2008

Komisia Európskych Spoločenstiev vydala 15.10.2008 ZELENÚ KNIHU o kvalite poľnohospodárskych výrobkov: normy pre výrobky, požiadavky na hospodárenie a systémy kvality, ktorá je rozdelená do 3 častí: výrobné požiadavky a obchodné normy, špecifické systémy kvality EÚ a systémy certifikácie. Jednotlivé  kapitoly sú zamerané na: požiadavky na poľnohospodárstvo EÚ, obchodné normy, zemepisné označenia, zaručené tradičné špeciality, ekologické poľnohospodárstvo, politika kvality výrobkov pre najvzdialenejšie regióny, ďalšie systémy EÚ, systémy certifikácie kvality potravín.

Prostredníctvom tohto dokumentu Komisia chce získať názory a  stanoviská všetkých organizácií a občanov zaujímajúcich sa o kvalitu poľnohospodárskych výrobkov. Verejná diskusia bude ukončená 31.12.2008.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:SK:PDF


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood