Facebook Statistics
Značka Kvality

Zelená pre bicykel do Poľska a späť

29-05-2015

Najkrajší pohľad na svet je vraj z konského chrbta, lenže bicyklisti majú svojský názor, že je to spoza riadítok bicykla. V rámci projektu obnovy lesa, ktorú vykonávali v Žilinskom samosprávnom kraji lesníci, vznikla unikátna Beskydská zelená cesta z obce Stará Bystrica do poľskej Ricierky Gornej v dĺžke 36,2 kilometrov. Stará Bystrica leží vo významnom regióne: „V Českej republike ide o najpriemyselnejšiu zónu a rovnako aj v Poľskej republike, preto bude mať dobudovanie diaľničného prepojenia cez Čadcu na Zvardoň veľký význam pre rozvoj celých Kysúc,“ vysvetľuje potrebu najdôležitejšieho projektu diaľničného prepojenia starosta Starej Bystrice a poslanec NR SR PhDr. JUDr. Ján Podmanický: „Kým prídete do Krakova terajšími cestami, trvá to dve hodiny a sa utrápite. Preto má diaľničné prepojenie pre nás strategický význam, veď po jeho dobudovaní sa z Kysúc dostanete priamo až do Berlína len za päť hodín. Rovnako dobudovanie Beskydskej zelenej cesty má zasa veľký vplyv na rozvoj turistiky v regióne.“

V Starej Bystrici majú vzácnosť a to orloj, aký podobný nájdete najbližšie až v Prahe. Slovenský orloj je postavený do podoby Madony, v ktorej plášti sú zobrazení dejatelia našej histórie od Svätopluka, cez Pribinu, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, po Andreja Hlinku a Milana Rastislava Štefánika. O projekte zalesňovania, ktorý tu vykonávali lesníci a vďaka európskym fondom sa im podarilo vytvoriť aj unikátnu cyklotrasu do Poľska, pán Podmanický dodáva: „Lesy sú pľúcami planéty. V regiónoch Oravy a Kysúc mali lesy vždy veľký význam. V posledných rokoch zmenou klímy a vplyvom rôznych kalamít sa lesy dostali do stavu, keď bolo nutné hľadať spôsoby, ako im pomôcť. Osobitne pre nás na Kysuciach mal projekt ďalší efekt, keďže Beskydská zelená cesta sa stala základom pre vznik cyklomagistrály rovnako vybudovanej v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska vedúcej bystrickou dolinou v dĺžke 25 kilometrov.“

Na slovenskej strane spája cyklomagistrála všetky obce a mestá, cez ktoré tečie rieka Bystrica a na Poľskej strane vedie do obcí Milówka a Rajcza: „Chceli sme, aby povrch bol asfaltový, čo nebolo v projekte,“ dopĺňa informácie projektový manažér Obecného úradu Starej Bystrice Mgr. Pavol Strnadel: „Násypy cesty a hutnenie bolo z projektu, ale asfalt sme si zaplatili z vlastných zdrojov, čo sa ukázalo ako prezieravé, lebo potom sa na Beskydskú zelenú cestu napojila práve cyklomagistrála, takže ak by sme so štátnym podnikom LESY SR nepostavili túto náučnú cestu, nebola by vznikla cyklomagistrála prepájajúca celý región.“

Beskydská zelená cesta približuje návštevníkom región, ale aj informácie o význame lesov. Na jednom konci sa napojila cyklomagistrála smerom do Novej Bystrice a na druhom konci zasa smerom do Krásna nad Kysucou. Pri výstavbe Beskydskej zelenej cesty zažili aj rušné chvíle: „Počas výstavby došlo k zosuvu pôdy v objeme sto plných nákladných áut,“ spomína pán Strnadel. Z európskeho projektu však prostriedky na opravu zosuvu použiť nemohli: „Zorganizovali sme preto brigádu v obci. Chlapi viazali koše, do ktorých naložili balvany z rieky Bystrica. Tak sme postavili svojpomocne oporný múr aj so základami.“ Ušetrili viac ako 20 tisíc eur nehovoriac o fakte, že sa vytvoril dôležitý vzťah ľudí k tomuto dielu.

Cykoomagistrálu a Beskydskú zelenú cestu využívajú návštevníci z bližšieho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska, či najmä zo zahraničia z Poľska. Využívajú ju aj korčuliari, či mamičky s ratolesťami v kočiarikoch, čo by sa nedalo, keby na Beskydskej zelenej ceste nebol v časti Starej Bystrice položený asfaltový povrch, takže toto vylepšenie projektu z vlastných zdrojov malo svoj význam.

„Chodíme sem z Čadce s otcom a aj so synovcom, ktorý je zo Staškova,“ hovorí pán Ján Smolka a riešenie Beskydskej zelenej cesty ako náučného chodníka lesom sa mu pozdáva práve pri vytváraní vzťahu detí k prírode.

Manželia pani Annapán Ľubomír Vargovci sú z Prievidze: „Veľmi rád chodím ako turista objavovať rozhľadne. Aj tu v Starej Bystrici sme jednu objavili a to rozhľadňu na Bobovci.“

Pani Anna Vargová manžela dopĺňa: „Naposledy sme boli na rozhľadni pri Kremnici, ktorá je celá z dreva, táto je z dreva, kameňa a z tehly, isto dlhšie vydrží. Z každej rozhľadne sú nádherné pohľady do prírody.“

Turisti zvyknú zaparkovať v centre Starej Bystrice, odkiaľ im pribudlo ešte bližšie spojenie s prírodou na Beskydskú zelenú cestu a na Bystrickú cyklomagistrálu: „Pri Vrútkach rušili jednu lávku cez rieku, tak nám ju darovali bezodplatne. Preto s ňou prepájame centrum obce s cyklotrasou,“ ukazuje hrdo pán Strnadel.

Pri výstavbe dochádzalo aj k stresovým situáciám, aké popisuje so smiechom vedúci oddelenia EÚ projektov z LESOV, š. p.  Ing. Jozef Zatlukal: „Trinásť hodín pred otvorením sa ešte na časť cesty kládol asfalt, čiže bol pri otvorení ešte teplý, ale všetko sa zvládlo.“

Dnes viac ako 36 kilometrová cyklomagistrála spája regióny Slovenska a Poľska ako malá náhrada za chýbajúcu diaľnicu, ktorá je dlhoročným snom tunajších ľudí hľadajúcich si tak dôležité pracovné príležitosti v blízkom zahraničí. Beskydská zelená cesta zasa informuje návštevníkov aj o tom, aké je náročné povolanie lesníkov. Dôraz je však kladený najmä na vysvetlenie funkcií lesa, na čo nám všetko vlastne les je; a aká v ňom žije miestna fauna a rastie flóra. Na všetko sa môžete pritom pozrieť z výšky rozhľadne. Cyklistická trasa pritom začína v meste Krásno nad Kysucou, vedie po slovenskej strane cez päť obcí: Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica a Radôstka. V katastri obce Nová Bystrica sa nachádza známy skanzen ľudovej dediny Vychylovka s unikátnou úvraťovou železničkou, takže spomínaná cyklistická trasa má viaceré zaujímavé miesta, kde sa možno v rámci turistiky zastaviť. Cyklistický chodník sa v zime mení na využívanú ideálnu trasu pre bežky, pričom sa napája na využívanú trasu Euroregiónu Beskydy. Vďaka tomu môžete na bicykli prejsť z poľského Zwardońa cez Skalité, Oščadnicu, celú Bystrickú dolinu, prihraničným chodníkom v Rajczy a naspäť do Zwardońa. Tieto projekty programu z poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce skvalitňujú životy občanov na oboch stranách hranice.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľská republika 2007 – 2013

EÚ zdroje
3 207 416,28 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
12/2010 – 10/2012

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood