Facebook Statistics

Zisk Lesov SR oproti roku 2009 vyšší o takmer 1,4 mil. €

30-03-2011

Hospodárenie v štátnom podniku Lesy SR sa oproti roku 2009 markantne zlepšilo, o čom svedčia aj aktuálne čísla. Lesy SR vykázali za rok 2010 celkový zisk 1 709 430 €, čo je takmer o 900 tis. € viac, ako bol pôvodný plán na rok 2010, a v porovnaní s rokom 2009 zaznamenali Lesy SR nárast zisku o takmer 1,4 mil. €. V správe nezávislého audítora sa konštatuje, že účtovná uzávierka vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie podniku.

Najväčší vplyv na tento pozitívny hospodársky výsledok má rast priemerného speňaženia dreva vďaka elektronickým aukciám , ktoré v minulom roku dosiahlo hodnotu 41,36 € za m3  , čo je v medziročnom porovnaní viac o 5,19 € za m3. Ťažba dreva v roku 2010 dosiahla hodnotu 4 971 073 m3, v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšila o 25 101 m3. Celkové tržby za predaj dreva dosiahli 196 117 240 €, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje nárast o viac ako 23 mil. €.

Ďalšia úspora sa dosiahla cez zníženie nákladov zavedením elektronického obstarávania tovarov a služieb, vďaka ktorým sa podniku pri veľkých zákazkách podarilo dosiahnuť až 20% zníženie pôvodne kalkulovanej ceny. Pozitívny vplyv na hospodárenie Lesov SR má aj nevyčerpanie plánovaných nákladov na pestovateľskú činnosť, hoci oproti predchádzajúcemu roku boli vyššie o 3 295 000 €. V hospodárskej správe Lesov SR, ktorá bola predložená Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sa taktiež konštatuje zlepšenie platobnej disciplíny odberateľov.

Stav finančných prostriedkov podniku bol ku koncu roka 2010 vo výške 22,7 mil. € a hodnota bežnej likvidity Lesov SR má stúpajúcu tendenciu. V tomto roku by Lesy SR mali spustiť celoplošné spresnenie evidencie vyťaženej drevnej hmoty prostredníctvom elektronických štítkov, ktoré bolo úspešne testované v Odštepnom závode Prešov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood